Project overzicht

Herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor ter versterking van het centrum van Voorburg

Herontwikkeling Herenstraat 42 - Herentuyn

1 / 1
Afbeelding 1 behorende bij Herontwikkeling Herenstraat 42 - Herentuyn

Project locatie

Project status

Risico profiel

Middel

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Project structuur

Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Van Eekelen
Programma
Economie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers

Projectkarakteristiek

Projectfase
Realisatiefase
Einddatum
Ruimtelijke procedure
Risicoprofiel

Besluitvorming

Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming

Belangrijkste wijzigingen

De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Gesprekken over de uitvoering, fasering en tijdelijke huisvesting van de supermarkt zijn gaande.

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor draagt bij aan de doelstelling voor het centrum van Voorburg als een plek 'waar de inwoner van Leidschendam-Voorburg alsmede de bezoeker graag werkt, winkelt, woont en uitgaat en de bezoeker een bestemming vindt voor een dagje uit'.

Stand van zaken

De uitvoering van het plan Herontwikkeling Herenstraat 42/22 en omgeving is in voorbereiding. Waaijer projectontwikkeling heeft de vergunning gekregen voor de nieuwbouw van supermarkt, parkeren en woningen op de plaats van het gemeentekantoor en de huidige supermarkt. Onderdeel is een plan voor de fasering van werkzaamheden, zoals de sloop van de bestaande bebouwing, de archeologische onderzoeken, bodemsanering en ook het openhouden van de Hoogvliet tijdens de bouw. Hierbij is aandacht voor de omgeving, in het bijzonder vanwege de historische gebouwen die vlakbij staan.
De gemeenteraad heeft besloten bij de ontwikkeling van de nieuwbouw ook de bestaande twee percelen aan de Herenstraat te betrekken: het voormalig gemeentehuis (een rijksmonument) en het eraan vast gebouwde pand ernaast. Waaijer heeft met een unsolicited proposal voorgesteld om hier bedrijfsverzamelruimte en woningen te realiseren. De gemeente is de onderhandeling gestart over het plan en de voorwaarden voor verkoop aan Waaijer. De taxatie is uitgevoerd en de plannen worden inhoudelijk uitgewerkt. Het bouwteam is er direct bij betrokken, zodat de uitvoering gelijktijdig met de nieuwbouw van het plan Waaijer kan plaatsvinden. Met bewoners wordt gesproken over het parkeren in het gebied, in het bijzonder over het functioneren van de parkeergarage Oude Haven.

Financiën

De gemeente heeft de verkoopprijs vastgelegd in de koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomst die in 2019 is gesloten.

Planning

Het is onduidelijk wanneer de vergunning voor een tijdelijke supermarkt op parkeerterrein Westvliet wordt verleend door de gemeente Den Haag. Deze is nodig om met het project te kunnen starten.

Communicatie

De communicatie over het project wordt hervat zodra meer bekend is over de start van het project en de verkoop van de woningen.

Risicomanagement

De risico's die we op dit moment zien zijn:

  • een tijdelijke locatie voor een supermarkt op het parkeerterrein van Westvliet, aan de overzijde van de Vliet, vraagt planologisch maatwerk. De aanvraag is in behandeling bij de gemeente Den Haag;
Deze pagina is gebouwd op 01/09/2024 15:42:26 met de export van 01/09/2024 13:39:00